Přejít na článek: Stříbro a Kladruby

Stříbro a Kladruby
na obchodní stezce

Region láká nejen milovníky geologie a hornictví. Je též známý bohatou sítí cyklotras a kladrubskou barokní perlou.

Stříbro je jedním z nejstarších důlních měst v Čechách. Prohlédnout si můžete například renesanční radnici, zbytky středověkého opevnění nebo minoritský klášter s Městským muzeem, ke kterému náleží i infocentrum a galerie umění. Odpočinout si je pak možné v Minoritských zahradách, které nabízejí krásný výhled na hornický skanzen, řeku Mži a kopec Ronšperk. Přilehlé Kladruby jsou chloubou hlavně díky bývalému benediktinskému klášteru, přezdívaném též Santiniho barokní perla. Ač se jedná o malé městečko, žije bohatým kulturním životem. Jen namátkou stojí za uvedení každoroční Kladrubské hudební léto či Benediktinské dny.

MAS Český Západ, z.s.

Dům u Haranta

náměstí Kryštofa Haranta 30

349 53 Bezdružice

IČO: 266 59 981

Místní akční skupina (MAS) Český Západ je otevřeným partnerstvím obcí, neziskových organizací a podnikatelů, které od roku 2004 působí v oblasti Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska. V roce 2007 se rozšířila i o území Hracholusek.

Jedním z jejich cílů je rozvoj šetrného cestovního ruchu, který se snaží podporovat jak prostřednictvím dotací na konkrétní projekty zaměřené na vytváření turistické infrastruktury nebo stravovacích či ubytovacích služeb, ale také vlastními aktivitami jako například managementem turistické destinace či pořádáním akcí pro veřejnost.

Jan Florian
management
tel.: +420 77 44 99 396 florian@mascz.cz
Ing. Jolana Dražská
business partneři
tel.: +420 77 44 91 398 drazska@mascz.cz
Ing. Radka Šámalová
média & komunikace
tel.: +420 737 190 798 samalova@mascz.cz
Petr Janík
foto & web
tel.: +420 776 369 936 janik@mascz.cz
Lukáš Hilpert
lokální partneři
tel.: +420 720 314 211 hilpert@mascz.cz
turistická informační centra